Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj Nieznajomy!
zaloguj się    załóż konto
Niebiańska Kuźnia  (WoG, HotA, VCMI)temat: Heroes 3 HD mod - Gra nie uruchamia się przez launcher
komnata: Niebiańska Kuźnia (WoG, HotA, VCMI)

Gabrollo PW
10 kwietnia 2020, 23:30
Ostatnio postanowiłem powrócić do Świata magii i mocy instalując HoMM3 z HD modem i HotĄ. Ale gdy po instalacji HD moda próbowałem odpalić grę wyskakiwał mi ten error:

[HOMM3 HD CRASH LOG]

Log
{
compability_dir = C:\HEROES3\Death\_HD3_Data\Compability\#default
EXE_VERSION & SOD
SUCCESS: DO PARALLEL
No Files.ini for 'C:\HEROES3\Death\_HD3_Data\Compability\#default'
got sulfur in nagabank. replace it to gems.

}

HOMM3 HD version: 5.0 RC89
Time { 04/10/2020 23:15:07 }

GUN: [ZZ989487819939994828RMGVMHL HHW HZGZ RRR]

Exception
{
Module: HD_SOD.dll
Adress: [ HD_SOD.dll+0x3D257 ]
Code: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Flags: 0x00000000
Information: read of address: 0x00000000
}

Context { EAX: 0x00000000, ECX: 0x051C23A0, EDX: 0x00000000, EBX: 0x00000000, ESP: 0x0019FD88, EBP: 0x0019FDC8, ESI: 0x90000000, EDI: 0x00000008 }

Call stack
{
[ HD_SOD.dll+0x3D160 ] called from [ HD_SOD.dll+0x1F018 ]
[ HD_SOD.dll+0x1EFE0 ] called from [ 0x05611495 ]
[ HD_SOD.dll+0x7A090 ] called from [ 0x05771C91 ]
? called from before [ _HD3_.dll+0xD6A9 ]
[ _HD3_.dll+0xD070 ] called from [ 0x024D0062 ]
? called from before [ KERNEL32.DLL+0x16359 ]
? called from before [ ntdll.dll+0x67B74 ]
[ ntdll.dll+0x67B45 ] called from [ ntdll.dll+0x67B3F ]
? called from before [ 0x00000000 ]
}

Call stack V2
{
03A2D257 (HD_SOD: 039F0000): (?): (?)
03A0F01D (HD_SOD: 039F0000): (?): (?)
0561149A (?): (?): (?)
05771C96 (?): (?): (?)
00B7D6A9 (_HD3_: 00B70000): (?): HdCommon_Set
024D0067 (?): (?): (?)
752D6359 (KERNEL32: 752C0000): (?): BaseThreadInitThunk
771F7B74 (ntdll: 77190000): (?): RtlGetAppContainerNamedObjectPath
771F7B44 (ntdll: 77190000): (?): RtlGetAppContainerNamedObjectPath
}

Modules
{
0x00400000: Heroes3.exe (size: 0x002CD000, entry point: 0x0061A884) - C:\HEROES3\Death\_HD3_Data\Heroes3.exe
0x10000000: smackw32.dll (size: 0x00025000, entry point: 0x1001084C) - C:\HEROES3\Death\smackw32.dll
0x00B70000: _HD3_.dll (size: 0x00048000, entry point: 0x00B891AC) - C:\HEROES3\Death\_HD3_.dll
0x02470000: IFC20.dll (size: 0x00023000, entry point: 0x0247F04E) - C:\HEROES3\Death\IFC20.dll
0x024A0000: binkw32.dll (size: 0x0002B000, entry point: 0x024B1705) - C:\HEROES3\Death\binkw32.dll
0x6D200000: patcher_x86.dll (size: 0x00079000, entry point: 0x6D2103D3) - C:\HEROES3\Death\patcher_x86.dll
0x6E0C0000: HD_UPD.dll (size: 0x0003C000, entry point: 0x6E0C5405) - C:\HEROES3\Death\HD_UPD.dll
0x03030000: HD_MCR.dll (size: 0x002EB000, entry point: 0x031EE492) - C:\HEROES3\Death\HD_MCR.dll
0x03520000: HD_TC2.dll (size: 0x003CD000, entry point: 0x0352BDE0) - C:\HEROES3\Death\HD_TC2.dll
0x02960000: HD_SCX2.dll (size: 0x00021000, entry point: 0x02965C63) - C:\HEROES3\Death\HD_SCX2.dll
0x039F0000: HD_SOD.dll (size: 0x010EE000, entry point: 0x03AD63B8) - C:\HEROES3\Death\HD_SOD.dll
0x02A10000: HW_SOD.dll (size: 0x00050000, entry point: 0x02A413D7) - C:\HEROES3\Death\HW_SOD.dll
0x21100000: Mss32.dll (size: 0x0005F000, entry point: 0x2112F2E5) - C:\HEROES3\Death\_HD3_Data\Mss32.dll
0x6CA10000: cursors.dll (size: 0x0004A000, entry point: 0x00000000) - C:\HEROES3\Death\_HD3_Data\Common\cursors.dll
}

Command Line
{
<#default>
}

Main INI
{

<Version> = 5000267

<Language> = "#pl.ini"

<Fix.AutofixMap> = 1

<Fix.Cosmetic> = 1

<Fix.Crit.ArtMerchantDlg.Backpack> = 1

<Fix.Crit.DoubleDeleteNetMsg> = 1

<Fix.Crit.FirstStart> = 1

<Fix.Crit.MapsOver5000> = 1

<Fix.Crit.MpNotMeTownQV> = 1

<Fix.Crit.RandHeroRandCreatures> = 1

<Fix.Crit.ReplayTurn.AI7DaysExpireLose> = 1

<Fix.Crit.RMG.AnyUnknownErrors> = 1

<Fix.Crit.ScenarioMgr.MapTime> = 1

<Fix.Crit.Tavern.Rumors> = 1

<Fix.Crit.TextFilesBugs> = 1

<Fix.DefFrame.Draw.ExceptionHandlerOn> = 1

<Fix.DiskFreeSpaceCheckOff> = 1

<Fix.Font.HighlightedText> = 1

<Fix.Font.NegativeShift> = 1

<Fix.KingdomOverview.MultiDwelling> = 1

<Fix.LodNotFoundExeptionOff> = 1

<Fix.RMG.StartingHeroInPrison> = 1

<Graphics.Resolution> = 1180, 664

<Graphics.Mode> = 5

<Graphics.ComplexFilter> = 3

<Graphics.OpenGl.Aspect> = 1

<Graphics.OpenGl.Filter> = 2

<Graphics.OpenGl.SmoothMovement> = 1

<Graphics.OpenGl.VSync> = 1

<Graphics.Threads> = 6

<Graphics.SimpleFilter> = 2

<Graphics.SystemCursors> = 1

<HD+> = 1

<HD+.Settings>

<Misc.TournamentSaver> = 1

<Misc.Misc> = 1

<Misc.RenameRandMap> = 1

<Packs>

<Sound.Async> = 1

<Sound.Stereo44Music> = 1

<Sound.NewerLibraries> = 1

<Sys.MultiInstance> = 1

<Sys.NoCD> = 1

<Sys.CPU.ReduceUsage> = 0

<Sys.WriteToIniInsteadRegistry> = 1

<UI.AdvMgr.SkipMapMsgs> = 1

<UI.ClipCursor> = 1

<UI.CombatMgr.CursorShadowAlwaysOn> = 1

<UI.DarkTransitions> = 1

<UI.Ext.AdvMgr> = 1, 1, 1

<UI.Ext.ArtMerchantDlg> = 1, 1

<UI.Ext.CombatMgr> = 1, 1

<UI.Ext.CombatOptionsDlg> = 1

<UI.Ext.HeroDlg> = 1

<UI.Ext.LvlUpDlg> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr.Settings>

<UI.Ext.ScenarioMgr.Folders> = 1

<UI.Ext.SpellBook> = 1

<UI.Ext.SpellScroll> = 1

<UI.Ext.SwapMgr> = 2

<UI.Ext.TextEditBox> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr.AvailableInsteadGrowth> = 1

<UI.Ext.TownPortalDlg> = 1

<UI.HiRezCore> = 1

<UI.HiRezCore.DlgExtraFlags> = 1

<UI.MainMenu.ShowSysMenu> = 1

<UI.MapGrid> = 1

<UI.MsgBox.DblClickSelect> = 1

<UI.QuickArmyManagementMode> = 0

<UI.RecruitDlg.AutoSet> = 1

<UI.RecruitDlg.AutoSet.Max> = 1

<UI.ReplayOwnTurn> = 1

<UI.ShowTimer> = 1

<UI.Suits> = 1

<UI.Tavern.InviteHero> = 1

<Update.CheckAtStart> = 1

<Show Intro> = 1

<AppPath> = "C:\HEROES3\Death\"

<Music Volume> = 5

<Sound Volume> = 5

<Last Music Volume> = 5

<Last Sound Volume> = 5

<Walk Speed> = 2

<Computer Walk Speed> = 3

<Show Route> = 1

<Move Reminder> = 1

<Quick Combat> = 0

<Video Subtitles> = 1

<Town Outlines> = 1

<Animate SpellBook> = 1

<Window Scroll Speed> = 1

<Bink Video> = 0

<Blackout Computer> = 0

<First Time> = 0

<Test Decomp> = 0

<Test Read> = 0

<Test Blit> = 0

<Unique System ID> = "YMJ"

<Network Default Name> = "Player"

<Autosave> = 1

<Show Combat Grid> = 1

<Show Combat Mouse Hex> = 1

<Combat Shade Level> = 1

<Combat Army Info Level> = 1

<Combat Auto Creatures> = 1

<Combat Auto Spells> = 0

<Combat Catapult> = 1

<Combat Ballista> = 1

<Combat First Aid Tent> = 1

<Combat Speed> = 2

<Main Game Show Menu> = 1

<Main Game X> = 10

<Main Game Y> = 10

<Main Game Full Screen> = 1

<CDDrive>

<Misc.BattleSaver> = 1
}

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
{
'Windows 10 Home' '6.3' '18362.19h1_release_svc_prod1.190628-1641'
}

GetVersionEx { 6.2.9200 () 0x300-0x1 }

Some ingame values
{
FullScreen Mode = 1
Game Type = 0
Network Game = 0

Me: 0
Active Player: 0
Active is Human = 0
Day = 0 00
Map file = test.h3m
Last RMG Seed = 0
}


wie ktoś może jak to naprawić?

PS: Starałem się już reinstallować i uruchamiać jako admin albo z innymi zgodnościami.

Gabrollo PW
11 kwietnia 2020, 13:30
Tak oba pliki znajdują się w tym samym folderze, czyli wszytko jest ok. Ale mogę dodać że jak odpalam właśnie grę przez launcher to wyskakuje mi black screen i okno z możliwością napisania ticketu do twórcy. Już 1 próbowałem własnie zareportować gdzie leży problem ale też wyskakuje error że nie mogę wysłać. Zaraz dodam screena

Gabrollo PW
11 kwietnia 2020, 13:37
Tu jest link do screena z całej sytuacji, jakby co mogę też podesłać screena z folderu jak i samego launchera https://imgur.com/4G1VEBS

avatar PW
11 kwietnia 2020, 16:22
Upewnij się, że żaden anywir nie blokuje ci instalacji hd-moda i zainstaluj ponownie (razem z H3).

Gabrollo PW
12 kwietnia 2020, 15:23
Dzięki za pomoc! :D Chwilę przed instalacją wyłączyłem antywirusa i teraz wszystko działa normalnie.
temat: Heroes 3 HD mod - Gra nie uruchamia się przez launcher

powered by phpQui
beware of the two-headed weasel