Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj Nieznajomy!
zaloguj się    załóż konto
Niebiańska Kuźnia  (WoG, HotA, VCMI)temat: [H3/HD Mod] Problem z HD modem
komnata: Niebiańska Kuźnia (WoG, HotA, VCMI)

Therion PW
4 kwietnia 2015, 16:25
Grałem jakiś czas temu z HD modem i wszystko ładnie śmigało. W pewnym momencie wyskoczył mi error i od tego czasu w ogóle nie chce mi sie odpalić gra, kiedy próbuje włączyć przez HD launchera.

Wyciąg z crash loga:

[HOMM3 HD CRASH LOG]

Log

{

start logging

EXE_VERSION & SOD

compability_dir = D:\giereczky\HoMM 3\_HD3_Data\Compability\#com_en

EXE_VERSION & SOD

}

HOMM3 HD version: 3.808 build 7

HotA version: none or incomatible

Time

{

04/04/2015 16:22:15

}

Exception

{

Module: Heroes3.exe

Adress: 0x0060BB58

Code: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION

Flags: 0x00000000

Information: "0x00000008" of address: 0x0060BB58

}


Call stack

{

0x004B6CA0 called from 0x004B5F21

? called from before 0x006194D6

? called from before 0x7661338A

? called from before 0x76ED9F72

0x76ED9F4B called from 0x76ED9F40

? called from before 0x00000000

}Modules

{

0x00400000: Heroes3.exe (size: 0x002CD000, entry point: 0x0061A884) - D:\giereczky\HoMM 3\_HD3_Data\Heroes3.exe

0x10000000: _HD3_.dll (size: 0x00321000, entry point: 0x100C1D79) - D:\giereczky\HoMM 3\_HD3_.dll

0x00240000: smackw32.dll (size: 0x0001B000, entry point: 0x0024C0B0) - D:\giereczky\HoMM 3\smackw32.dll

0x00260000: binkw32.dll (size: 0x0002B000, entry point: 0x00271705) - D:\giereczky\HoMM 3\binkw32.dll

0x00290000: IFC20.dll (size: 0x00023000, entry point: 0x0029F04E) - D:\giereczky\HoMM 3\IFC20.dll

0x724B0000: patcher_x86.dll (size: 0x00029000, entry point: 0x724BF0FB) - D:\giereczky\HoMM 3\patcher_x86.dll

0x21100000: Mss32.dll (size: 0x0005F000, entry point: 0x2112F2E5) - D:\giereczky\HoMM 3\_HD3_Data\Mss32.dll

0x724E0000: cursors.dll (size: 0x0004A000, entry point: 0x00000000) - D:\giereczky\HoMM 3\_HD3_Data\Common\cursors.dll

0x76EA0000: ntdll.dll (size: 0x00180000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\SysWOW64
tdll.dll

0x76600000: kernel32.dll (size: 0x00110000, entry point: 0x76613293) - C:\Windows\syswow64\kernel32.dll

0x74900000: KERNELBASE.dll (size: 0x00047000, entry point: 0x749074C1) - C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

0x74760000: VERSION.dll (size: 0x00009000, entry point: 0x74761220) - C:\Windows\system32\VERSION.dll

0x75310000: msvcrt.dll (size: 0x000AC000, entry point: 0x7531A472) - C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll

0x72FE0000: WINMM.dll (size: 0x00032000, entry point: 0x72FE37F1) - C:\Windows\system32\WINMM.dll

0x74DB0000: USER32.dll (size: 0x00100000, entry point: 0x74DCB6ED) - C:\Windows\syswow64\USER32.dll

0x74A50000: GDI32.dll (size: 0x00090000, entry point: 0x74A66343) - C:\Windows\syswow64\GDI32.dll

0x748A0000: LPK.dll (size: 0x0000A000, entry point: 0x748A36A0) - C:\Windows\syswow64\LPK.dll

0x74B40000: USP10.dll (size: 0x0009D000, entry point: 0x74B740EA) - C:\Windows\syswow64\USP10.dll

0x762A0000: ADVAPI32.dll (size: 0x000A0000, entry point: 0x762B4965) - C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll

0x750B0000: sechost.dll (size: 0x00019000, entry point: 0x750B4975) - C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll

0x761B0000: RPCRT4.dll (size: 0x000F0000, entry point: 0x761C0569) - C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll

0x74840000: SspiCli.dll (size: 0x00060000, entry point: 0x7485A3B3) - C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll

0x74830000: CRYPTBASE.dll (size: 0x0000C000, entry point: 0x748310E1) - C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll

0x753C0000: SHELL32.dll (size: 0x00C4A000, entry point: 0x75441551) - C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll

0x749F0000: SHLWAPI.dll (size: 0x00057000, entry point: 0x74A09BA6) - C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll

0x76930000: PSAPI.DLL (size: 0x00005000, entry point: 0x76931438) - C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL

0x6E820000: DDRAW.dll (size: 0x000E7000, entry point: 0x6E821771) - C:\Windows\system32\DDRAW.dll

0x731F0000: DCIMAN32.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x731F1250) - C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll

0x76010000: SETUPAPI.dll (size: 0x0019D000, entry point: 0x760117E7) - C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll

0x76960000: CFGMGR32.dll (size: 0x00027000, entry point: 0x769658B9) - C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll

0x76A10000: OLEAUT32.dll (size: 0x0008F000, entry point: 0x76A13FB1) - C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll

0x767D0000: ole32.dll (size: 0x0015C000, entry point: 0x7681BA3D) - C:\Windows\syswow64\ole32.dll

0x76940000: DEVOBJ.dll (size: 0x00012000, entry point: 0x76941441) - C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll

0x6E430000: dwmapi.dll (size: 0x00013000, entry point: 0x6E431D3F) - C:\Windows\system32\dwmapi.dll

0x73720000: WSOCK32.dll (size: 0x00007000, entry point: 0x73721120) - C:\Windows\system32\WSOCK32.dll

0x74AE0000: WS2_32.dll (size: 0x00035000, entry point: 0x74AE145D) - C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll

0x767B0000: NSI.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x767B1782) - C:\Windows\syswow64\NSI.dll

0x73200000: apphelp.dll (size: 0x0004C000, entry point: 0x73202C14) - C:\Windows\system32\apphelp.dll

0x6B510000: AcLayers.DLL (size: 0x0008D000, entry point: 0x6B511FFF) - C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL

0x74B20000: USERENV.dll (size: 0x00017000, entry point: 0x74B21C9D) - C:\Windows\syswow64\USERENV.dll

0x74DA0000: profapi.dll (size: 0x0000B000, entry point: 0x74DA1992) - C:\Windows\syswow64\profapi.dll

0x74700000: WINSPOOL.DRV (size: 0x00051000, entry point: 0x7472988C) - C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV

0x72C90000: MPR.dll (size: 0x00012000, entry point: 0x72C91200) - C:\Windows\system32\MPR.dll

0x74990000: IMM32.DLL (size: 0x00060000, entry point: 0x749A158F) - C:\Windows\system32\IMM32.DLL

0x76530000: MSCTF.dll (size: 0x000CC000, entry point: 0x7653168B) - C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll

0x6E910000: uxtheme.dll (size: 0x00080000, entry point: 0x6E9237C9) - C:\Windows\system32\uxtheme.dll

}Command Line

{

<#com_en>

}\Data files:

{

\ ・

\H3ab_ahd.snd

\H3ab_ahd.vid

\H3ab_bmp.lod

\H3ab_spr.lod

\H3bitmap.lod

\H3sprite.lod

\Heroes3.snd

\VIDEO.VID

}

_HD_Files (0):

{

}Main INI

{<Version> = 3808406

<Language> = "#en.ini"

<Fix.AutofixMap> = 1

<Fix.Cosmetic> = 1

<Fix.Crit.ArtMerchantDlg.Backpack> = 1

<Fix.Crit.DoubleDeleteNetMsg> = 1

<Fix.Crit.FirstStart> = 1

<Fix.Crit.MapsOver5000> = 1

<Fix.Crit.MpNotMeTownQV> = 1

<Fix.Crit.RandHeroRandCreatures> = 1

<Fix.Crit.ReplayTurn.AI7DaysExpireLose> = 1

<Fix.Crit.RMG.AnyUnknownErrors> = 1

<Fix.Crit.ScenarioMgr.MapTime> = 1

<Fix.Crit.Tavern.Rumors> = 1

<Fix.Crit.TextFilesBugs> = 1

<Fix.DefFrame.Draw.ExceptionHandlerOn> = 1

<Fix.DiskFreeSpaceCheckOff> = 1

<Fix.Font.HighlightedText> = 1

<Fix.Font.NegativeShift> = 1

<Fix.KingdomOverview.MultiDwelling> = 1

<Fix.LodNotFoundExeptionOff> = 1

<Fix.RMG.StartingHeroInPrison> = 1

<Graphics.Resolution> = 1366, 768

<Graphics.Mode> = 5

<Graphics.ComplexFilter> = 2

<Graphics.Threads> = 8

<Graphics.SimpleFilter> = 2

<Graphics.SystemCursors> = 1

<HD+> = 1

<HD+.Settings>

<Misc.TournamentSaver> = 0

<Misc.Misc> = 1

<Misc.RenameRandMap> = 1

<Packs>

<Sound.Async> = 1

<Sound.Stereo44Music> = 1

<Sound.NewerLibraries> = 1

<Sys.MultiInstance> = 1

<Sys.NoCD> = 1

<Sys.ReduceCpuUsage> = 1

<Sys.WriteToIniInsteadRegistry> = 1

<UI.AdvMgr.SkipMapMsgs> = 1

<UI.ClipCursor> = 1

<UI.CombatMgr.CursorShadowAlwaysOn> = 1

<UI.DarkTransitions> = 1

<UI.Ext.AdvMgr> = 1, 1, 1

<UI.Ext.ArtMerchantDlg> = 1, 1

<UI.Ext.CombatMgr> = 1, 1

<UI.Ext.CombatOptionsDlg> = 1

<UI.Ext.HeroDlg> = 1

<UI.Ext.LvlUpDlg> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr.Settings>

<UI.Ext.SpellBook> = 1

<UI.Ext.SpellScroll> = 1

<UI.Ext.SwapMgr> = 2

<UI.Ext.TextEditBox> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr.AvailableInsteadGrowth> = 1

<UI.Ext.TownPortalDlg> = 1

<UI.HiRezCore> = 1

<UI.HiRezCore.DlgExtraFlags> = 1

<UI.MainMenu.ShowSysMenu> = 1

<UI.MapGrid> = 1

<UI.MsgBox.DblClickSelect> = 1

<UI.QuickArmyManagementMode> = 0

<UI.RecruitDlg.AutoSet> = 1

<UI.RecruitDlg.AutoSet.Max> = 1

<UI.ReplayOwnTurn> = 1

<UI.ShowTimer> = 1

<UI.Suits> = 1

<UI.Tavern.InviteHero> = 1

<Update.CheckAtStart> = 0

<Show Intro>

<AppPath>

<Music Volume>

<Sound Volume>

<Last Music Volume>

<Last Sound Volume>

<Walk

Jakby ktoś wiedział jak to ogarnąć to byłbym wdzięczny.

TopFunny525 PW
4 kwietnia 2015, 17:38
Ja wiem że mogą to być durne pytania ale...:

1) Czy masz oryginalne Heroesy?
2) Jakich ustawień używasz?
3) Czy masz samą HoTę zainstalowaną czy też hota z "dodatkami" w folderze?

Morglin PW
4 kwietnia 2015, 17:43
TopFunny Pięćset Dwudziesty Piąty:
Czy masz oryginalne Heroesy?
To serio durne pytanie. Jak idziesz do mechanika samochodowego, to ten nie pyta cię, czy twoje auto jest kradzione. Tak samo zegarmistrza nie obchodzi sposób pozyskania twojego zegarka, a szewca butów.

AmiDaDeer PW
4 kwietnia 2015, 17:46
Niemniej jeśli ktoś nie posiada oryginalnej gry, to jest duże prawdopodobieństwo, że i tak mu nie pomożemy.

Therion PW
5 kwietnia 2015, 19:46
1) Tak
2) Nie do końca rozumiem o co pytasz, moge dać ss'a z ustawieniami launchera: http://puu.sh/h2xkZ/7a5d99e9d7.png
3) W sumie to nie wiem, gierka była prosto ściągnięta z GOG'a.

Generalnie nawet nie wiem czego to mogła być wina. Po prostu sobie grałem, gierke mi wychrzaniło podczas gry i od tego czasu nie mogę odpalić z HD modem.

avatar PW
5 kwietnia 2015, 21:14
Zainstaluj jeszcze raz. Mnie to pomogło.

TopFunny525 PW
5 kwietnia 2015, 21:19
Zastosuj się do tego co powiedział Avatar, spróbuj jeszcze raz zainstalowac HD Moda. I ew. sprawdź czy to na pewno nie jest wina gry i jaką wersję posiadasz. Gdyż z tego co wiem, HD Mod nie jest kompatybilny z HOMM III Complete/RoE i AB.

avatar PW
5 kwietnia 2015, 21:41
Jeśli masz w osobnych katalogach RoE/Blade/Shadow to HD moda instaluje się TYLKO na Shadow of Death.

Therion PW
6 kwietnia 2015, 16:13
Reinstalowałem i to nie raz a kilka razy, ściągałem na nowo i nic nie pomogło.

voncur PW
6 kwietnia 2015, 23:15
Zmien GDI na coś innego.
Rozdziałkę też :P

Jeśli to twoja natywna, to problem jest właśnie z GDI.
Zawsze miałem problem z trybem kolorów.

Lyokoheros PW
20 października 2015, 16:38
Też ostatnio u mnie zaczął się pojawiać błąd przy używaniu HD moda...
Konkretnie to pojawia się przy próbie wczytania gry na stworzonej przeze mnie mapie(rozmiaru H), przez co praktycznie nie da się w nią grać - w edytorze wszystko wydaje się być w porządku, a inne stworzone przeze mnie mapy, także większych rozmiarów, działają dobrze.

Testowałem różne ustawienia i rozdzielczości, wynik zawsze ten sam

Tu crashlog:
[HOMM3 HD CRASH LOG]Log

{

start logging

compability_dir = E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Compability\#hota

EXE_VERSION & SOD

EXE_VERSION & HOTA

SUCCESS: DO PARALLEL}HOMM3 HD version: 3.811 build 4

HotA version: 1.3.8Time

{

10/20/2015 15:46:48

}Exception

{

Module: hota.dll

Adress: 0x58F1BA7F

Code: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION

Flags: 0x00000000

Information: write of address: 0x00000000

}Call stack

{

0x58E91B30 called from 0x58EC1452

0x58EC13D0 called from 0x021214D0

0x004B9F20 called from 0x004BCF7F

? called from before 0x1004A1A6

0x1004A180 called from 0x0212E175

0x100426B0 called from 0x0212F0D8

0x004BEFF0 called from 0x0058C629

0x0058C560 called from 0x0058C533

? called from before 0x100BBFF0

0x100BBEE0 called from 0x0212B43C

0x10047750 called from 0x0212EDB9

0x00586880 called from 0x00588478

? called from before 0x10047686

0x10047440 called from 0x0212ED29

0x100BAD40 called from 0x0212BB3A

? called from before 0x005FFACB

0x00602D60 called from 0x00584F07

0x004F0CA0 called from 0x004EF6C8

? called from before 0x10018200

0x100181C0 called from 0x021280D3

0x58EB1DF0 called from 0x02115EE4

? called from before 0x1003BFCB

0x1003BD50 called from 0x0211005A

0x58EB6140 called from 0x021100A1

? called from before 0x0018FFD4

? called from before 0x7EFDE000

0x7751985B called from 0x77519850

? called from before 0x00000000

}Modules

{

0x00400000: h3hota.exe (size: 0x002CB000, entry point: 0x00639C00) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\h3hota.exe

0x10000000: _HD3_.dll (size: 0x0033C000, entry point: 0x100D1359) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_.dll

0x001C0000: smackw32.dll (size: 0x0001B000, entry point: 0x001CC0B0) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\smackw32.dll

0x00280000: binkw32.dll (size: 0x0002B000, entry point: 0x00291705) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\binkw32.dll

0x003C0000: IFC20.dll (size: 0x00023000, entry point: 0x003CF04E) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\IFC20.dll

0x71930000: patcher_x86.dll (size: 0x00029000, entry point: 0x7193EF1B) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\patcher_x86.dll

0x21100000: Mss32.dll (size: 0x0005F000, entry point: 0x2112F2E5) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Mss32.dll

0x5BC90000: cursors.dll (size: 0x0004A000, entry point: 0x00000000) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\cursors.dll

0x58E90000: hota.dll (size: 0x000BD000, entry point: 0x58F17BFD) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\hota.dll

0x26F00000: Mp3dec.asi (size: 0x0002A000, entry point: 0x26F0A805) - E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Mp3dec.asi

0x774E0000: ntdll.dll (size: 0x00180000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\SysWOW64
tdll.dll

0x765F0000: kernel32.dll (size: 0x00110000, entry point: 0x76603283) - C:\Windows\syswow64\kernel32.dll

0x76270000: KERNELBASE.dll (size: 0x00047000, entry point: 0x762774C1) - C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll

0x74D60000: VERSION.dll (size: 0x00009000, entry point: 0x74D61220) - C:\Windows\system32\VERSION.dll

0x75D00000: msvcrt.dll (size: 0x000AC000, entry point: 0x75D0A472) - C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll

0x6FFD0000: WINMM.dll (size: 0x00032000, entry point: 0x6FFD37F1) - C:\Windows\system32\WINMM.dll

0x76980000: USER32.dll (size: 0x00100000, entry point: 0x7699B6ED) - C:\Windows\syswow64\USER32.dll

0x75F60000: GDI32.dll (size: 0x00090000, entry point: 0x75F7633B) - C:\Windows\syswow64\GDI32.dll

0x76820000: LPK.dll (size: 0x0000A000, entry point: 0x768236A0) - C:\Windows\syswow64\LPK.dll

0x76A80000: USP10.dll (size: 0x0009D000, entry point: 0x76AB40EA) - C:\Windows\syswow64\USP10.dll

0x75DB0000: ADVAPI32.dll (size: 0x000A1000, entry point: 0x75DC494D) - C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll

0x75E70000: sechost.dll (size: 0x00019000, entry point: 0x75E74975) - C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll

0x76B20000: RPCRT4.dll (size: 0x000F0000, entry point: 0x76B30569) - C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll

0x74E40000: SspiCli.dll (size: 0x00060000, entry point: 0x74E5A3B3) - C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll

0x74E30000: CRYPTBASE.dll (size: 0x0000C000, entry point: 0x74E310E1) - C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll

0x75050000: SHELL32.dll (size: 0x00C4B000, entry point: 0x750D14F1) - C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll

0x76020000: SHLWAPI.dll (size: 0x00057000, entry point: 0x76039BA6) - C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll

0x75040000: PSAPI.DLL (size: 0x00005000, entry point: 0x75041438) - C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL

0x58FD0000: DDRAW.dll (size: 0x000E7000, entry point: 0x58FD1771) - C:\Windows\system32\DDRAW.dll

0x71960000: DCIMAN32.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x71961250) - C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll

0x74EA0000: SETUPAPI.dll (size: 0x0019D000, entry point: 0x74EA17E7) - C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll

0x76E50000: CFGMGR32.dll (size: 0x00027000, entry point: 0x76E558B9) - C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll

0x76700000: OLEAUT32.dll (size: 0x0008F000, entry point: 0x76703FB1) - C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll

0x760B0000: ole32.dll (size: 0x0015C000, entry point: 0x760FBA3D) - C:\Windows\syswow64\ole32.dll

0x76000000: DEVOBJ.dll (size: 0x00012000, entry point: 0x76001441) - C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll

0x6FD00000: dwmapi.dll (size: 0x00013000, entry point: 0x6FD01858) - C:\Windows\system32\dwmapi.dll

0x741E0000: WSOCK32.dll (size: 0x00007000, entry point: 0x741E1120) - C:\Windows\system32\WSOCK32.dll

0x770A0000: WS2_32.dll (size: 0x00035000, entry point: 0x770A145D) - C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll

0x75FF0000: NSI.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x75FF1782) - C:\Windows\syswow64\NSI.dll

0x6FBD0000: apphelp.dll (size: 0x0004C000, entry point: 0x6FBD2C14) - C:\Windows\system32\apphelp.dll

0x733D0000: AcLayers.DLL (size: 0x0008D000, entry point: 0x733D1FFF) - C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL

0x75F40000: USERENV.dll (size: 0x00017000, entry point: 0x75F41C9D) - C:\Windows\syswow64\USERENV.dll

0x75F30000: profapi.dll (size: 0x0000B000, entry point: 0x75F31992) - C:\Windows\syswow64\profapi.dll

0x74D00000: WINSPOOL.DRV (size: 0x00051000, entry point: 0x74D2988C) - C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV

0x72B50000: MPR.dll (size: 0x00012000, entry point: 0x72B51200) - C:\Windows\system32\MPR.dll

0x75CA0000: IMM32.DLL (size: 0x00060000, entry point: 0x75CB158F) - C:\Windows\system32\IMM32.DLL

0x76FD0000: MSCTF.dll (size: 0x000CC000, entry point: 0x76FD168B) - C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll

0x6EC10000: uxtheme.dll (size: 0x00080000, entry point: 0x6EC237C9) - C:\Windows\system32\uxtheme.dll

0x763F0000: WININET.dll (size: 0x001F3000, entry point: 0x763F2A70) - C:\Windows\syswow64\WININET.dll

0x75E60000: api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

0x75E90000: api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

0x00BE0000: api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

0x76840000: api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll (size: 0x00003000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

0x76830000: normaliz.DLL (size: 0x00003000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64
ormaliz.DLL

0x76C10000: iertutil.dll (size: 0x00232000, entry point: 0x76C13B70) - C:\Windows\syswow64\iertutil.dll

0x762D0000: api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll (size: 0x00005000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

0x71CC0000: Secur32.dll (size: 0x00008000, entry point: 0x71CC10E9) - C:\Windows\system32\Secur32.dll

0x6FFC0000: api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

0x762C0000: api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

0x706F0000: mswsock.dll (size: 0x0003C000, entry point: 0x706F145D) - C:\Windows\system32\mswsock.dll

0x723F0000: IPHLPAPI.DLL (size: 0x0001C000, entry point: 0x723FA431) - C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL

0x723E0000: WINNSI.DLL (size: 0x00007000, entry point: 0x723E128D) - C:\Windows\system32\WINNSI.DLL

0x706D0000: wship6.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x706D1673) - C:\Windows\System32\wship6.dll

0x72920000: api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll (size: 0x00004000, entry point: 0x00000000) - C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

0x72430000: DNSAPI.dll (size: 0x00044000, entry point: 0x724463F9) - C:\Windows\system32\DNSAPI.dll

0x75EA0000: CLBCatQ.DLL (size: 0x00083000, entry point: 0x75EA23D2) - C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL

0x70D30000: dhcpcsvc6.DLL (size: 0x0000D000, entry point: 0x70D32012) - C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL

0x70D10000: dhcpcsvc.DLL (size: 0x00012000, entry point: 0x70D13271) - C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL

0x6FF60000: netprofm.dll (size: 0x0005A000, entry point: 0x6FF61F35) - C:\Windows\System32
etprofm.dll

0x707B0000: nlaapi.dll (size: 0x00010000, entry point: 0x707B38CD) - C:\Windows\System32
laapi.dll

0x706E0000: wshtcpip.dll (size: 0x00005000, entry point: 0x706E15DF) - C:\Windows\System32\wshtcpip.dll

0x70660000: WLIDNSP.DLL (size: 0x00027000, entry point: 0x70668A13) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL

0x76850000: CRYPT32.dll (size: 0x00121000, entry point: 0x7685158E) - C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll

0x763B0000: MSASN1.dll (size: 0x0000C000, entry point: 0x763B238E) - C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll

0x719C0000: CRYPTSP.dll (size: 0x00017000, entry point: 0x719C3573) - C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll

0x71980000: rsaenh.dll (size: 0x0003B000, entry point: 0x7198128D) - C:\Windows\system32
saenh.dll

0x71F80000: RpcRtRemote.dll (size: 0x0000E000, entry point: 0x71F81235) - C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll

0x76E80000: urlmon.dll (size: 0x0014B000, entry point: 0x76E82B50) - C:\Windows\syswow64\urlmon.dll

0x70590000: rasadhlp.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x705914B2) - C:\Windows\system32
asadhlp.dll

0x6FF10000: npmproxy.dll (size: 0x00008000, entry point: 0x6FF12CA6) - C:\Windows\System32
pmproxy.dll

0x70550000: fwpuclnt.dll (size: 0x00038000, entry point: 0x7055990E) - C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll

0x71340000: Comctl32.dll (size: 0x0019E000, entry point: 0x7136E6C9) - C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d\Comctl32.dll

0x698F0000: nvd3dum.dll (size: 0x00E7E000, entry point: 0x69F478B0) - C:\Windows\system32
vd3dum.dll

0x09D60000: nvspcap.dll (size: 0x00101000, entry point: 0x09DDFEE8) - C:\Windows\system32
vspcap.dll

0x6F360000: nvapi.dll (size: 0x002B6000, entry point: 0x6F525D82) - C:\Windows\system32
vapi.dll

0x71DB0000: powrprof.dll (size: 0x00025000, entry point: 0x71DB2B71) - C:\Windows\system32\powrprof.dll

0x70540000: credssp.dll (size: 0x00008000, entry point: 0x705434D3) - C:\Windows\system32\credssp.dll

0x5BC20000: schannel.dll (size: 0x0003F000, entry point: 0x5BC22351) - C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll

0x6ADE0000: DSOUND.DLL (size: 0x00072000, entry point: 0x6ADE1576) - C:\Windows\system32\DSOUND.DLL

0x698B0000: MMDevApi.dll (size: 0x00039000, entry point: 0x698BE2DE) - C:\Windows\System32\MMDevApi.dll

0x725B0000: PROPSYS.dll (size: 0x000F5000, entry point: 0x725C0D9E) - C:\Windows\System32\PROPSYS.dll

0x72DB0000: AUDIOSES.DLL (size: 0x00036000, entry point: 0x72DB9DBE) - C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL

0x729E0000: avrt.dll (size: 0x00007000, entry point: 0x729E10C0) - C:\Windows\system32\avrt.dll

0x718F0000: dplayx.dll (size: 0x00037000, entry point: 0x7191F3A3) - C:\Windows\system32\dplayx.dll

0x70430000: ncrypt.dll (size: 0x00038000, entry point: 0x70431489) - C:\Windows\system32
crypt.dll

0x70410000: bcrypt.dll (size: 0x00017000, entry point: 0x704135FA) - C:\Windows\system32\bcrypt.dll

0x703D0000: bcryptprimitives.dll (size: 0x0003D000, entry point: 0x703D10F5) - C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll

0x763C0000: WINTRUST.dll (size: 0x0002F000, entry point: 0x763C2A35) - C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll

0x6FF40000: GPAPI.dll (size: 0x00016000, entry point: 0x6FF42061) - C:\Windows\system32\GPAPI.dll

0x71970000: certsentry.dll (size: 0x0000D000, entry point: 0x7197781A) - C:\Windows\system32\certsentry.dll

0x73070000: Cabinet.dll (size: 0x00015000, entry point: 0x730711FA) - C:\Windows\system32\Cabinet.dll

0x6FD30000: CRYPTNET.dll (size: 0x0001C000, entry point: 0x6FD3145E) - C:\Windows\system32\CRYPTNET.dll

0x76360000: WLDAP32.dll (size: 0x00045000, entry point: 0x763611E1) - C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll

0x6E830000: CRYPTUI.dll (size: 0x000F8000, entry point: 0x6E831689) - C:\Windows\system32\CRYPTUI.dll

0x724D0000: WINHTTP.dll (size: 0x00058000, entry point: 0x724D13B4) - C:\Windows\system32\WINHTTP.dll

0x72480000: webio.dll (size: 0x0004F000, entry point: 0x72481452) - C:\Windows\system32\webio.dll

0x6FC20000: SensApi.dll (size: 0x00006000, entry point: 0x6FC2125A) - C:\Windows\system32\SensApi.dll

}Command Line

{

<#hota>

}\Data files:

{

\h3abp_bm.lod

\h3abp_sp.lod

\H3ab_ahd.snd

\H3ab_ahd.vid

\H3ab_bmp.lod

\H3ab_spr.lod

\H3bitmap.lod

\H3pbitma.lod

\H3psprit.lod

\H3sprite.exe

\H3sprite.lod

\Heroes3.snd

\HotA.lod

\HotA.snd

\HotA.vid

\HotA_lng.lod

\VIDEO.VID

}

_HD_Files (119):

{

adrollvr_b.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\adrollvr_b.bmp

advmap_d.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_d.bmp

advmap_date.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_date.bmp

advmap_fill.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_fill.bmp

advmap_l.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_l.bmp

advmap_ld.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_ld.bmp

advmap_lu.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_lu.bmp

advmap_r.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_r.bmp

advmap_rd.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_rd.bmp

advmap_rr.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_rr.bmp

advmap_ru.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_ru.bmp

advmap_ru_v2.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_ru_v2.bmp

advmap_u.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\advmap_u.bmp

aresbar2_l.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar2_l.bmp

aresbar2_m.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar2_m.bmp

aresbar2_r.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar2_r.bmp

aresbar_l.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar_l.bmp

aresbar_m.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar_m.bmp

aresbar_r.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\aresbar_r.bmp

artslot.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\artslot.bmp

bckpck.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\bckpck.def

BkPack.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\BkPack.bmp

CampBr_d.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\CampBr_d.bmp

CampBr_l.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\CampBr_l.bmp

CampBr_r.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\CampBr_r.bmp

CampBr_u.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\CampBr_u.bmp

CCNSShd.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\CCNSShd.bmp

ChkBlue.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\ChkBlue.def

ComOpB2.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\ComOpB2.bmp

Crspell.ani: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\Crspell.ani

cursors.dll: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\cursors.dll

ddb.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\ddb.def

default.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\default.def

DlgBluBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\DlgBluBk.bmp

DlgBluBo.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\DlgBluBo.def

DlgDBlBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\DlgDBlBk.bmp

DrDoCoBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\DrDoCoBk.bmp

FM_Dir.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\FM_Dir.bmp

FM_DirBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\FM_DirBk.bmp

GARRIPOP.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\GARRIPOP.bmp

GENRLTXT.RUS: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\GENRLTXT.RUS

H3ac1.asi: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\H3ac1.asi

hd3_cbar.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd3_cbar.bmp

hd3_copl.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd3_copl.bmp

HD_CamCu.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_CamCu.bmp

HD_CBar.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_CBar.bmp

HD_CoPla.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_CoPla.bmp

hd_fr_d.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_d.bmp

hd_fr_f.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_f.bmp

hd_fr_l.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_l.bmp

hd_fr_ld.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_ld.bmp

hd_fr_lu.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_lu.bmp

hd_fr_r.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_r.bmp

hd_fr_rd.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_rd.bmp

hd_fr_ru.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_ru.bmp

hd_fr_u.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_fr_u.bmp

HD_GSelP.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_GSelP.bmp

HD_kResB.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_kResB.bmp

hd_mov1l.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_mov1l.def

hd_mov1r.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_mov1r.def

hd_movl.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_movl.def

hd_movr.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_movr.def

HD_OvCas.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_OvCas.bmp

HD_Puzzl.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_Puzzl.bmp

HD_QVBK.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_QVBK.bmp

hd_split.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_split.def

HD_THBCS.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_THBCS.bmp

HD_THBRM.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_THBRM.bmp

HD_THBTW.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_THBTW.bmp

HD_TownS.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TownS.bmp

HD_TPCa7.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TPCa7.bmp

HD_TPCa8.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TPCa8.bmp

HD_TPMag.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TPMag.bmp

HD_TPRan.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TPRan.bmp

HD_TStat.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_TStat.bmp

HD_VWrld.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HD_VWrld.bmp

hd_xchng.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\hd_xchng.def

HPSRAND4.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HPSRAND4.bmp

HStInf.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\HStInf.bmp

iam_dig.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\iam_dig.def

iam_puz.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\iam_puz.def

iam_turn.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\iam_turn.def

iam_view.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\iam_view.def

List10Bk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\List10Bk.bmp

List10Sl.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\List10Sl.bmp

mapgrid.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\mapgrid.def

Mov1LM.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\Mov1LM.def

Mov1RM.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\Mov1RM.def

Pack.ini: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Compability\#hota\Pack.ini

PassEdBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\PassEdBk.bmp

PSKIL21.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\PSKIL21.def

qcb.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\qcb.def

radar_h.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common
adar_h.bmp

radar_v.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common
adar_v.bmp

repmt.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common
epmt.def

RmgTTBk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\RmgTTBk.bmp

SCSelBck.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SCSelBck.bmp

SimpFram.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SimpFram.def

SpelBk2.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SpelBk2.bmp

stripe3d.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\stripe3d.bmp

SwAML.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwAML.def

SwAML_M.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwAML_M.def

SwAMR.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwAMR.def

SwAMR_M.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwAMR_M.def

SwCML.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwCML.def

SwCMR.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwCMR.def

SwFL.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwFL.def

SwFR.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwFR.def

SwSpl.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwSpl.def

SwXCh.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\SwXCh.def

TeamPlSl.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\TeamPlSl.bmp

timchebk.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\timchebk.bmp

TM_RANMA.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\TM_RANMA.bmp

tp_mag_title.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\tp_mag_title.bmp

tp_sel.def: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\tp_sel.def

trade3.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\trade3.bmp

TRADE626.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\TRADE626.bmp

TRARROWL.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\TRARROWL.bmp

TRARROWR.bmp: E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\_HD3_Data\Common\TRARROWR.bmp

}Main INI

{<Version> = 3812102

<Language> = "#pl.ini"

<Fix.AutofixMap> = 1

<Fix.Cosmetic> = 1

<Fix.Crit.ArtMerchantDlg.Backpack> = 1

<Fix.Crit.DoubleDeleteNetMsg> = 1

<Fix.Crit.FirstStart> = 0

<Fix.Crit.MapsOver5000> = 1

<Fix.Crit.MpNotMeTownQV> = 0

<Fix.Crit.ReplayTurn.AI7DaysExpireLose> = 1

<Fix.Crit.RMG.AnyUnknownErrors> = 1

<Fix.Crit.ScenarioMgr.MapTime> = 1

<Fix.DefFrame.Draw.ExceptionHandlerOn> = 1

<Fix.DiskFreeSpaceCheckOff> = 1

<Fix.Font.HighlightedText> = 1

<Fix.LodNotFoundExeptionOff> = 1

<Graphics.Resolution> = 1180, 664

<Graphics.Mode> = 5

<Graphics.ComplexFilter> = 2

<Graphics.Threads> = 8

<Graphics.SimpleFilter> = 2

<Graphics.SystemCursors> = 1

<HD+> = 1

<HD+.Settings> = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 0

<Misc.TournamentSaver> = 0

<Misc.Misc> = 1

<Misc.RenameRandMap> = 1

<Packs>

<Sound.Async> = 1

<Sound.Stereo44Music> = 1

<Sound.NewerLibraries> = 1

<Sys.MultiInstance> = 1

<Sys.NoCD> = 0

<Sys.ReduceCpuUsage> = 1

<Sys.WriteToIniInsteadRegistry> = 1

<UI.AdvMgr.SkipMapMsgs> = 1

<UI.ClipCursor> = 1

<UI.CombatMgr.CursorShadowAlwaysOn> = 1

<UI.DarkTransitions> = 1

<UI.Ext.AdvMgr> = 1, 1, 1

<UI.Ext.ArtMerchantDlg> = 1, 0

<UI.Ext.CombatMgr> = 1, 1

<UI.Ext.CombatOptionsDlg> = 1

<UI.Ext.HeroDlg> = 1

<UI.Ext.LvlUpDlg> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr> = 1

<UI.Ext.ScenarioMgr.Settings>

<UI.Ext.ScenarioMgr.Folders> = 1

<UI.Ext.SpellBook> = 1

<UI.Ext.SpellScroll> = 1

<UI.Ext.SwapMgr> = 2

<UI.Ext.TextEditBox> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr> = 1, 1

<UI.Ext.TownMgr.AvailableInsteadGrowth> = 1

<UI.Ext.TownPortalDlg> = 1

<UI.HiRezCore> = 1

<UI.HiRezCore.DlgExtraFlags> = 1

<UI.MainMenu.ShowSysMenu> = 1

<UI.MapGrid> = 1

<UI.MsgBox.DblClickSelect> = 1

<UI.QuickArmyManagementMode> = 0

<UI.RecruitDlg.AutoSet> = 1

<UI.RecruitDlg.AutoSet.Max> = 1

<UI.ReplayOwnTurn> = 1

<UI.ShowTimer> = 1

<UI.Suits> = 1

<UI.Tavern.InviteHero> = 1

<Update.CheckAtStart> = 1

<Show Intro> = 1

<AppPath> = "E:\Gry\Uniwersum Mocy i Magii\Heroes of Might and Magic\Heroes of Might and Magic III\Heroes of Might and Magic III HotA\"

<Music Volume> = 5

<Sound Volume> = 5

<Last Music Volume> = 5

<Last Sound Volume> = 5

<Walk Speed> = 2

<Computer Walk Speed> = 3

<Show Route> = 1

<Move Reminder> = 1

<Quick Combat> = 0

<Video Subtitles> = 1

<Town Outlines> = 1

<Animate SpellBook> = 1

<Window Scroll Speed> = 1

<Bink Video> = 0

<Blackout Computer> = 0

<First Time> = 0

<Test Decomp> = 0

<Test Read> = 0

<Test Blit> = 0

<Unique System ID> = "NO2"

<Network Default Name> = "Player"

<Autosave> = 1

<Show Combat Grid> = 1

<Show Combat Mouse Hex> = 1

<Combat Shade Level> = 1

<Combat Army Info Level> = 1

<Combat Auto Creatures> = 1

<Combat Auto Spells> = 0

<Combat Catapult> = 1

<Combat Ballista> = 1

<Combat First Aid Tent> = 1

<Combat Speed>

<Main Game Show Menu> = 1

<Main Game X> = 10

<Main Game Y> = 10

<Main Game Full Screen> = 0

<CDDrive>

}HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

{

ProductName: Windows 7 Home Premium

CurrentVersion: 6.1

BuildLab: 7601.win7sp1_gdr.150928-1507

}GetVersionEx

{

PlatformId = 2

Version: 6.1

Build: 7601

CSDVersion = Service Pack 1

ProductType = 1

SuiteMask = 768

}Some ingame values

{

FullScreen Mode = 0

Game Type = 0

Network Game = 0Me: Red

Active Player: Blue

Active is Human = 0

Map file = Siedem Królestw(jeden gracz).h3m

}

Nie rozumiem też do końca czemu takie wartości są w ostatnich linijkach, bo na mapie kolor (jedynego)gracza ludzkiego to właśnie niebieski, a nie czerwony...

avatar PW
20 października 2015, 17:55
Gdzieś na innym forum przeczytałem, że mapy nie tolerują więcej niż 255 kopalń na mapie. Może ten limit 255 dotyczy też innych odwiedzalnych obiektów?

Lyokoheros PW
20 października 2015, 18:07
Wydaje mi się, że nie przekroczyłem tego limitu, ale sprawdzę... tylko czy gdyby o to chodziło to błąd nie powinien pokazywać się na początku rozgrywki zamiast podczas wczytywania gry?

Edit: Jednak faktycznie pomogło, dzięki.

Biros12 PW
21 stycznia 2016, 14:44
Witam, wystąpiły u mnie problemy z płynnością gry od kiedy zaktualizował się mi wczoraj mod. Wina aktualizacji czy tylko ja tak mam? (gra jest niegrywalna)

NeyCoNN PW
8 listopada 2020, 15:32
Rozwiązanie problemu, wyszukać w systemie HD mod, przesunąć go na pulpit, prawym przyciskiem myszy, zabezpieczenia i musicie dać pełną kontrole i resztę uprawnień, mi pomogło

Westin PW
2 stycznia 2021, 02:46
To i ja się podłączę do tematu. Ostatnio ściągnąłem na nowego kompa hirki complete z goga, zainstalowałem do tego hotę z hd modem, najnowszą wersję. Wszystko śmigało dobrze przez tydzień i nagle "brak pliku binkw32.dll". Gierka przestała się odpalać. Reinstall? Trochę lipa jeśli miałby potem ten plik znowu zniknąć w magiczny sposób. Jakieś inne rozwiązanie?

Kammer PW
2 stycznia 2021, 10:56
Hm... zobacz, czy antywir nie usunął przypadkiem.

I nie instaluj randomowo znalezionych plików DLL z internetu.

Magiellan PW
3 stycznia 2021, 11:41
Witam wszystkich serdecznie w tym nowym, lepszym (bo gorszy to już chyba być nie może XD) 2021 roku. Rzadko się wypowiadam, ale wciąż tu jestem i cały czas uważnie śledzę kwasową grotę. Niemniej ostatnio także zauważyłem u siebie pewien problem z HD Modem. Otóż przed świętami postanowiłem znowu wrócić trochę do Herka. Ściągnąłem najnowszą Erę (3,2), zaktualizowałem HD Moda i wgrałem ten mod z nowymi wielkościami map co kilka dni temu wrzucił avatar. I zauważyłem pewien problem. Otóż przez HD Moda nie mogę wygenerować nowej losowej mapy. Gdy tylko wszystko ustalę gra niemal natychmiast się crashuje i daje się tylko i wyłącznie zamknąć wszystko menagerem zadań... Co ciekawe wszystko (oczywiście po za tym nowym modem XXL) działa normalnie gdy odpalam grę bez HD Moda... Ktoś może wie jak rozwiązać taki problem?

Alistair PW
3 stycznia 2021, 12:25
"bo gorszy to już chyba być nie może XD"

To masz wyjątkowo słabą wyobraźnię.
temat: [H3/HD Mod] Problem z HD modem

powered by phpQui
beware of the two-headed weasel