Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj Nieznajomy!
zaloguj się    załóż konto
Komnaty Smoczych Władcówtemat: Ustrój Kwasowej Groty
komnata: Komnaty Smoczych Władców

Acid Dragon PW
19 sierpnia 2004, 11:57
Czym jest Kwasowa Grota?

Kwasowa Grota jest stroną tworzoną przez fanów gier Mocy i Magii dla fanów gier Mocy i Magii. Niczym więcej i niczym mniej. Nie jest żadnym wirtualnym państwem, królestwem, ani imperium, choć ma swój ustrój i prawo. Społeczność gromadzona wokół strony ma w założeniach odzwierciedlać środowisko fanów gier Mocy i Magii, aczkolwiek również uwzględniając indywidualność jej członków jak i ich zainteresowania.


Ustrój

Jako, że nie jest znane (przynajmniej autorowi) żadne słowo określające ustrój w Grocie, można jedynie nakreślić granice jego definicji i przedstawić zasadę funkcjonowania. Ustrój Groty ma w sobie elementy zarówno monarchii, oligarchii, jak i demokracji.

Nadrzędną (w sprawach spornych: decydującą) władzę (ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą) sprawuje Smoczy Władca, lecz nie ma kompetencji działania samotnie w ważnych dla Groty sprawach i dotyczących jej społeczności, za wyjątkiem sytuacji krytycznych i wyjątkowych (np. zagrażających jej istnieniu). Korzysta natomiast również z prawa Starożytnego do zarządzania stworzonymi przez siebie elementami.

Władzę autonomiczną w poszczególnych działach (komnatach) Groty pełnią Starożytni. Mogą mieć też indywidualne kompetencje przydzielane przez Smoczego Władcę do podejmowania pewnych decyzji poza granicami swych działów. Indywidualnie, każdy Starożytny ma prawo do własnego kształtowania powierzonej mu części Groty zgodnie z określoną tematyką i klimatem strony. Wspólnie zaś Starożytni tworzą Smocze Zgromadzenie Starożytnych i wraz ze Smoczym Władcą temu zgromadzeniu przewodniczącemu, mają prawo do decydowania w sprawach dla Groty ważnych i dotyczących jej społeczności.

Starożytni jednak przy podejmowaniu decyzji mają powinność zasięgania opinii społeczności Groty, analizowania i uwzględniania ich w procesie decyzyjnym, aczkolwiek nie mają powinności działania wg nich lub ich większości. O ile sprawa zostanie uznana za jawną, możliwą do rozpatrywania przez całą społeczność, swe opinie będą mogli przedstawiać wszyscy Mieszkańcy Groty. Jeśli zostanie uznana za taką, która wymaga pełnego zrozumienia danych okoliczności lub też której omawianie publicznie mogłoby być szkodliwe (np. dla klimatu) i którą wówczas należy utajnić, to sprawa będzie poddana do dyskusji tylko wśród Strażników (i ewentualnych innych istot dbających o dobro Groty, które dostaną specjalne uprawnienia, aby w takiej dyskusji uczestniczyć), jako osób najbardziej dbających o dobro Groty.

Mieszkańcy jednak dysponują także inicjatywą ustawodawczą, dzięki której mogą zaproponować jakiekolwiek nowe prawo czy zmianę istniejącego bez względu na jego charakter.


Hierarchia

- Przybysze - Wszyscy przybysze mają prawo do oglądania, zwiedzania i czytania zapisków pozostawionych w Grocie. Nie mogą jednak aktywnie uczestniczyć w jej społeczności.

- Mieszkańcy - Przybysze, którzy zdecydowali się na dłużej zatrzymać w Grocie i założyć konto zyskują status Mieszkańca. Odtąd mają prawo do aktywnego wypowiadania się na Smoczym Forum, do inicjatywy ustawodawczej, a także do wspierania swym głosem Zgromadzenia w podejmowaniu decyzji dotyczących Groty.

- Akolici - Mieszkańcy, którzy swym doświadczeniem i zasługami wyróżniają się wśród innych mogą otrzymać status Akolity i mieć dostęp do wielu spraw decyzyjnych w Grocie, które nie są publicznie dostępne.

- Strażnicy - Istoty, które wykazały się szczególnymi cechami, umiejętnościami i troską o Grotę zyskują status Strażnika i możliwość ograniczonego zmieniania rzeczywistości wokół nich (moderowania). Strażnicy mają prawo kontrolować, zmieniać, dodawać, cenzurować i usuwać elementy w powierzonej każdemu z osobna części Groty. Podczas podejmowania decyzji ich zdanie liczy się w szczególności.
Listę Strażników można znaleźć na stronie głównej Smoczego Forum.

- Starożytni - Smocze Zgromadzenie Starożytnych, jedyne istoty posiadające fizyczną moc zmieniania otaczającej nas rzeczywistości oraz prawo do podejmowania decyzji dotyczących Groty. Posiadają także dodatkowe uprawnienia w zależności od pełnionej funkcji i widzą to, czego inni dojrzeć nie mogą.
Listę Starożytnych można znaleźć na stronie redakcji.

- Smoczy Władca - Jedyna osoba mająca prawo i możliwość zmieniania i kreowania całej Groty, jak i zarządzania jej elementami i podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach kryzysowych lub wyraźnie spornych.

Zaznaczam, że powyższe nakreślenia istoty Kwasowej Groty mogą niegdyś ulec zmianie.

# Dokument ten został przeredagowany w lutym 2007r.
# 6 grudnia 2010r. dodano wzmiankę o Akolitach
temat: Ustrój Kwasowej Groty

powered by phpQui
beware of the two-headed weasel